Heinolan taloudesta (kolumni I-H, joulukuu 2018)

Päivätoiminta, omaishoito, Kanervala

Miksi vanhusten päivätoiminta, omaishoidon asiat ja Kanervala ovat taas säästölistoilla, kysyy moni heinolalainen.

Talousarviotyössä keskustellaan vuosittain palveluista, jotka ovat yli lakien velvoittaman tason. Samoja asioita arvioidaan ja perustellaan vuodesta toiseen. Monissa kunnissa näitä keskusteluja ei käydä, koska ei-lakisääteisiä palveluita ei juurikaan ole. Toisin on Heinolassa.

Vanhusten päivätoiminta on perustellusti toimintakykyä ja kotona pärjäämistä tukevaa. Aikaisempina vuosina toimintaa on päätetty jatkaa.  Nyt lautakunta esitti toiminnan muuttamista ryhmämuotoiseksi. Yhteydenottojen perusteella monella on suuri huoli tärkeän palvelun tason heikkenemisestä.

Sosiaali- ja terveysministeriön muutosagentti Anu Olkkola-Nikunen on eri yhteyksissä kiittänyt Heinolaa päivätoiminnan järjestämisestä ja kannustaa jatkamaan toimintaa edelleen. Työssään hän kehittää kotona asumista tukevia palveluita.

Heinolassa omaishoidon tukea on voinut saada laajemmin kuin naapurikunnissamme. Muualla edellytetään, että hoidettava tarvitsisi tehostettua palveluasumista. Heinolassa tukea on mahdollista saada hoidettavalle, joka selviytyisi kotihoidon palveluiden turvin. Nyt esityksenä on, että Heinolassa säilyy edelleen laajempi mahdollisuus omaishoidon tukeen.

 Kanervalasta keskustelemme toistuvasti, koska se on pieni yksikkö. Talouden näkökulmasta ei pitäisi olla alle kolmenkymmenen asukkaan yksiköitä, koska suurin kustannus muodostuu henkilöstöstä. Kolmivuorotyötä tekevässä yksikössä optimaalinen henkilöstösuunnittelu edellyttää vähintään kolmeakymmentä asukasta. Noin kuudenkymmenen asukkaan Hopeasilta on juuri oikean kokoinen. Näin minulle on kerrottu.

Heinolan päättäjille on myös kerrottu, ettei tuleva maakunta jatka toimintaa näin pienessä yksikössä. Moni aikaisemmin Kanervalan toiminnan puolesta äänestänyt pohtii nyt, että on vastuullisempaa rauhallisella aikataululla etsiä asukkaille uudet kodit. Myös jatkuva epävarmuus nakertaa hyvinvointia.

Eroamme muista Päijät-Hämeen muista kunnista siinä, että talousarvion teossa keskustelemme palveluasumisesta, omaishoidosta ja vanhusten päivätoiminnasta. Muut alueen kunnat siirsivät sote-palvelut hyvinvointikuntayhtymän järjestettäviksi 1.1.2017 alkaen. Heidän osaltaan päätöksiä tekevät kuntayhtymän valtuutetut. Sysmäläiset ovat tehneet sote-palveluissaan kokonaisulkoistuksen.

Heinolassa lautakunnat ja kaupunginhallitus ovat jo käsitelleet talousarvioesityksen. Lopullisen päätöksen tekee valtuusto 10.12.2018.

Kaupungin taloudelliset haasteet eivät ole poikkeuksellisia. Kouluinvestointien lisäksi erittäin korkea väestön ikääntyminen tulee näkymään palvelutarpeen kasvuna ja nopeasti kasvavina kustannuksina.

Vanhoilla konsteilla emme selviä seuraavista kahdesta kymmenestä vuodesta. Esimerkiksi vanhuspalveluissa meidän olisi rakennettava uusia Hopeasiltoja noin viiden vuoden välein, ellemme keksi uusia ratkaisuja. Mitä ne ovat? Kaikki ratkaisut eivät voi olla sotea. Turvallista arkea ja hyvää terveyttä voimme edistää muillakin keinoilla.

Kysyn teiltä noin 70-vuotiaat heinolalaiset, miten haluatte elää seuraavat kaksikymmentä vuotta.

 

 

Kirsi Lehtimäki