Miltä tulevaisuus näyttää perheen perustamista harkitsevan nuoren silmissä?

Tämä on Suomen kohtalonkysymys.

Syntyvyys laskee, koska lapsiperhe on muuttumassa tulevaisuuden mahdollisuudesta vastuuloukuksi. Politiikan perustan on muututtava.

Ikääntyvien osallisuus on tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin - nuoret perheet eivät pärjää yksin.

Nuorteni kautta olen nähnyt lisääntyvän vuokra- pätkä- ja silpputyön maailman.

Muuttuvassa maailmassa suurin osa työntekijöistä tekee edelleen perinteistä palkkatyötä. Työntekijän asemaan kohdistuu pelottavan paljon uhkia.

Vastakkainasettelu yrittäjyyden ja palkkatyön välillä on väärin. Yrittäjän sosiaaliturvan ongelmat eivät ratkea heikentämällä työntekijän asemaa.

Työelämän lakien on tulevaisuudessakin suojeltava työntekijää. Lakeja on valmisteltava kolmikantaisesti.

Heinolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja näen teollisuuden merkittävänä työllistäjänä. Lähipiirini nuoret miehet ovat löytäneet työtä teollisuudesta.

Monet teollisuusammatit ovat nuorille vieraita. Siksi peruskoulussa on ohjattava nuoria vahvemmin aloille, joilla on pulaa työvoimasta.